АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦА 12 ВО ДОЛНО СОЊЕ

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ

Проект за АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦИТЕ ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ

Асфалтиран е крак од улицата 12 во с. Долно Соње.