Буџет за 2018

ОПШТИНА СОПИШТЕ во прилог го доставува буџетот за 2018:

БУЏЕТ за 2018

Адреса: Општина Сопиште ул:2 бр:2 1054 Скопје тел:(02)27 85 100 факс(02) 27 85 109