Home Видео ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

45
0
SHARE

Доколку првпат поднесувате барање за легализација, истото може да го поднесете само со комплетна документација најдоцна до 31.12.2018 година

Приемот на геодетски елаборати и комплетирање на барањата за легализација поднесени во 2015 и 2016 година ќе се врши најдоцна до 30.06.2018 година.

Барања за легализација поднесени во 2011 година, доколку не биле комплетирани со геодетски елаборат до 31.12.2016 година се веќе одбиени. (доколку не сте добиле Решение за одбивање ве молиме да го подигнете од одделение за урбанизам при Општина Сопиште)

Подносителите на барање за легализација кои претходно имале барање за легализација кое било одбиено заради не-навремено донесен геодетски елаборат, можат да поднесат ново комплетирано барање (со геодетски елаборат и останата пропратна документација до 30.06.2018 година

ПРАВО ДА ГО ЛЕГАЛИЗИРАТЕ ОБЈЕКТОТ ИМАТЕ САМО ДОКОЛКУ:

  • Објекот е изграден пред стапување на законот за легализација 2011 година и истиот претставува градежна и функционална целина со завршени инсталатерски работи.
  • Имате поднесено барање за легализација во законски рок.
  • Во имотен лист барателот е запишан како сопственик на парцелата, или
  • Имате изјава заверена на нотар од лицето/лицата кое во имотниот лист е запишано како сопственик/сосопственик на парцелата на која е изграден објектот, или
  • Парцелата на која е изграден објектот во имотниот лист е запишана како сопственост на Р. Македонија.
  • Парцелата на која е изграден објектот во времото кога истиот е граден била сопственост на РМ (доказ – изјава од барателот кога е граден објектот и историјат за парцелата од катастар)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here