Асфалтирани краци од локални улици

Асфалтирани краци од локални улици
ОПШТИНА СОПИШТЕ

Асфалтирани краци од
локални улици

Постевени се 2000 м2 асфалт на краци од локални улици во неколку населени места во општина Сопиште.