Асфалтирана ул. 4 Долно Соње

Асфалтирана улица 4 во Долно Соње.

ОПШТИНА СОПИШТЕ