АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦА 11 – ГОРНО СОЊЕ

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ

Проект за АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦИТЕ ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ

Асфалтиран е крак од улицата 11 во с. Горно Соње.