Совет на Општина Сопиште

Согласно член 34 од Законот за локална самоуправа службен весник на Р.Македонија бр.5/2002 според кој бројот на членови во советот се утврдува во зависност од бројот на жители на општината, на локалните избори во март 2013 година беа избрани 11 советници во Советот на Општина Сопиште од различни политички партии.

Претседател на Советот на Општина Сопиште е господинот

ДРАГАН БЛАЖЕВСКИ

Членови на Советот на Општина Сопиште се:
Кристина Петрушевска (ВМРО ДПМНЕ) 078/375-221
Зоран Ангеловски (ВМРО ДПМНЕ) 070/316-088
Зорица Јанкуловска (ВМРО ДПМНЕ) 075/328-398
Билјана Блажовска (ВМРО ДПМНЕ) 075/516-150
Оливера Цветановска (ВМРО ДПМНЕ) 076/284-223
Драган Блажевски (ВМРО ДПМНЕ) 071/330-979
Драган Змејкоски (СДСМ)
Марија Трпевска (СДСМ)
Даут Хајдаровски (Алијанса на Албанците) 070/320-538
Џеват Нуијовски (ДУИ)
Бајрам Бајрами (ДУИ)