Совет на Општина Сопиште

Согласно член 34 од Законот за локална самоуправа службен весник на Р.Македонија бр.5/2002 според кој бројот на членови во советот се утврдува во зависност од бројот на жители на општината, на локалните избори во март 2013 година беа избрани 11 советници во Советот на Општина Сопиште од различни политички партии.

Претседател на Советот на Општина Сопиште е господинот

ЈАНЕ МИЦЕВСКИ

Членови на Советот на Општина Сопиште се:

ЈАНЕ МИЦЕВСКИ 078/383-663 jane_micevski@hotmail.com
ТОНИ КОЦЕВСКИ 075/481-341
НАТАША БЛАЖОВСКА 072/210-357 natasa6613@hotmail.com
ТАЊА Ф. ЗДРАВЕСКА taci.82@live.com
СТОЈЧЕ БЛАЖОВСКИ 076/313-919
ДРАГАН БЛАЖЕВСКИ 071/330-979 draganblazevski@mail.com
САШО СТОЈАНОВСКИ 070/219-783 ssashko2003@yahoo.com
КАТЕРИНА ПЕТРОВСКА  076/493-568 petrovska_katerina@hotmail.com
САБЕДИН УСЕИНОВСКИ  070/547-264
УРХАН ГАФУРИ  070/447-803 urhangafurri09@gmail.com
БАЈРАМ БАЈРАМИ  070/444-662 bajrami.94@icloud.com