ПРИЗНАНИЈА

Почитувани жители на општина Сопиште, 5-ти јуни во календарот на обединетите нации е обележан како ден кога човештвото треба да ја свати својата улога во заштита на животната средина.
Овој ден е прифатен од општина Сопиште како патронен празник на општината, и години наназат преставува афирмација ориентирана кон здрава животна средина.
Во тој правец ќе продолжиме да работиме, главна цел треба да биде обезбедување самоодржливост, зачувување на животната средина со изработка на комотни урбанистички планови и стопирање на дозволите за концесии кои ја изобличуваа нашата конфигурација
Секоја година на овој ден пред советот, месните заедници и жителите на о. Сопиште го презентирав сработеното од претходната година, ги најавував проектите кои следат за периодот до следниот петти јуни и делев признанија на лица кои со својот труд и самопридонес придонеле за развој и афирмација на општина Сопиште.
Овој патронен празник на општина Сопиште ќе го посветам на лицата кои карантинот не го поминаа во своите домови на безбедно топло и чисто, лица кои се справуваа со најавен и ненајавен отпад, со диви депонии, со неурбан однос од урбани лица, со дезинфекција на јавни површини, дезинфекција на објекти, десинсекција и дератизација, лица на кои сите сакаат да им зборуваат како треба но никој не сака да им покаже како треба, лица кој вредат многу но законот им дава малку.
Ви БЛАГОДАРАМ:
Маја Крстеска
Драги Петревски
Ацо Ѓоревски
Шериф Ајдаровски
Борислав Блажовски
Спасе Петревски
Авни Абдуловски
Ацо Анѓеловски
Синан Исламовски
Горан Јовчевски

Градоначалникот на Општина Сопиште


ОПШТИНА СОПИШТЕ Локална самоуправа  ул.2 бр.2, Сопиште 1054, Р. Македонија тел. (02) 27 85 100 факс. (02) 27 85 109 маил: info@opstinasopiste.gov.mk