Санација на детски паркови во Д Соње, Сопиште и Ракотинци, Општина Сопиште

Санација на детски паркови во Д Соње, Сопиште и Ракотинци

ОПШТИНА СОПИШТЕ

Санација на детски паркови во Д Соње, Сопиште и Ракотинци