Турнир во Фудбал – Сопиште 2017

турнир ВО МАЛ ФУДБАЛ

По втор пат на новиот спортски терен во населено место Сопиште се одржи турнир во мал фудбал по повод христијанскиот празник Св. Јован.