Еколошка акција на локацијата Рудина

По повод патронантот на општина Сопиште организиравме еколошка акција на локацијата Рудина во која учествуваа администрацијата со директорите на ООУ Драга Стојановска, ЈКП Сопиште и дел од советниците на општина Сопиште.Доделивме плакети на најуспешни ученици и соработници.