Известување за прекин на снабдување со електрична енергија

Се известуваат жителите на:

  • ГОВРЛЕВО
  • СОЊЕ
  • МАРКОВА СУШИЦА
  • ДОБРИ ДОЛ
  • РАКОТИНЦИ
  • ЈАБОЛЦИ
  • ПАТИШКА РЕКА
  • МАЛЧИШТЕ
  • ЕЛОВО
  • ЦРН ВРВ

Дека на ден 23.02.2023 во период од 09-15 часот е планирано исклучување на трафостаницата 35/10 Св. Трипун, која ги снабдува наведените населени места со електрична енергија. Ќе се работи на санирање на дефект на трафостаницата.