Уредени спортските терени во населено место Сопиште

Уредени спортските терени во населено место Сопиште