Акција по повод патронатот на Општина Сопиште

По повод патронантот на општина Сопиште организиравме еколошка акција во која учествуваа администрацијата со директорите на ООУ Драга Стојановска, ЈГУ Виножито, ЈКП Сопиште и дел од советниците на општина Сопиште. Доделивме плакети на најуспешни ученици и соработници.