Промена на јавното осветлување

Промена на јавното осветлување на класичните светилки со нови лед светилки во сите населени места на о. СопиштеНа територија на општина Сопиште има поставено 2000 светилки (исто колку и општина Карпош неколку пати поголема од Сопиште) со различен принцип и материјали на функционирање. Во 2022 година целосно ќе ги замениме класичните светилки со нови лед рефлектори кои освен поголем работен век ќе имаат поголема заштеда на електрична енергија.