Пожари во Општина Сопиште

Голема благодарност за посветеноста и пожртвуваноста на храбрите жители, изгаснати се пожарите во Ракотинци, Добри Дол и Долно Соње. Поради опасност од повторно избувнување на пожари во текот на ноќта ке имаме дежурни екипи и цистерни со вода .