Санирана ул.1 во Св. Петка – Општина Сопиште

Саниран е дел од ул 1 населено место Св. Петка