Нова детска градинка во Сопиште

Започна изградбата на нова детска градинка во Сопиште.

ОПШТИНА СОПИШТЕ