Известување за изведување на ПНЕВМАТСКО ИСПИТУВАЊЕ НА ЦВРСТИНА И НЕПРОПУСНОСТ НА ГАСОВОДНАТА ДЕЛНИЦА.

Почитувани,
Би сакале да ве известиме дека во тек на изградба на Магистрален гасовод Скопје-Гостивар. во периодот од 30 мај до 17 јуни 2024 г. На делницата од км 17+401 Во близина на црквата св.Мина во Сопиште , до км 47+829 во близина на село Ларце, ќе се изведува ПНЕВМАТСКО ИСПИТУВАЊЕ НА ЦВРСТИНА И НЕПРОПУСНОСТ НА ГАСОВОДНАТА ДЕЛНИЦА.

Делницата е поделена на три дела кои последователно ке се испитуваат:

  • На делницата од км 17+401 Во близина на црквата св. Мина во Сопиште до км 28+400 во близина на Полициска станица Глумово. Активностите ке траат од 30 мај до 7 јуни
  • На делницата од км 28+400 во близина на Полициска станица Глумово до км 37+400 во близина на селото Паничари. Активностите ке траат од 7 јуни до 12 Јуни.
  • На делницата од км 37+400 во близина на селот Паничари до км 47+829 во близина на селото Ларце. Активностите на оваа делница ке траат од 12 до 17 Јуни.2024г.

Согласно законските регулативи и одобрената процедура за работа од Инвеститорот и Надзорот на проектот за изградба на Магистрален Гасовод Скопје-Гостивар, за време на изведување на испитувањето на цврстина и непропусност, пристапот на неовластени лица во сигурносен појас од 100 м од двете страни на цевката е ограничен.

Ве молиме за ваш допринос за обезбедување на ограничено движење на неовластени лица во безбедносната зона за времетраење на Пневматското испитување на цврстина и непропусност на гасоводната цевка во назначениот период.

Однапред ви благодариме,

Со Почит
Лице за контакт: Дејан Каранфиловски 070-211-133