Оптичка мрежа на операторот Македонски Телеком

Денес со тимот на Македонски Телеком договоривме промена на постоечката бакарна мрежа со нова оптичка мрежа на операторот Македонски Телеком.

Со овој опфат се покриваат населените места Долно Соње и Горно Соње со што ќе се подобри интернетот и телекомуникациски врски.