Потпишан меморандум со архитектонскиот факултет

Потпишан меморандум со деканот на архитектонски факултет д-р Огнен Марина за взаемна помош, подршка и услуги при изготвување, раководење и реализација на заеднички проекти и сите планови, активности и иницијативи што ќе го поттикнуваат локалниот и регионалниот развој во областа на архитектурата, урбанизмот и културното наследство.