Реконструкција на дел од урбаната опрема

На површината на Општина Сопиште, реконструиран е дел од урбаната опрема.