Дом на култура во Општина Сопиште

Почна со изградба објект дом на култура во о. Сопиште населено место Сопиште.  Техничката документација е изработена од страна на о Сопиште во 2016 год. Сретствата се обезбедени преку Агенцијата за финансиска помош во соработка Скопски плански регион во 2018 год.

ОПШТИНА СОПИШТЕ