И З В Е С Т У В А Њ Е

Почитувани,

Ве известуваме дека ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште сеуште чека датум од страна на Центар за јавно здравје – Скопје за спроведување на  скрининг на вработените односно тестирање на вработените за COVID -19, за резултатите од скринингот ќе бидете навремено известени на нашата веб страна.

ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште  има добиено Протокол за активности во установите за згрижување и воспитание на деца по престанување на траењето на вонредната состојба, Протоколот може да го прочитате на нашата веб страна www.gradinkavinozito.mk

Со почит,

ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште

ВД Директор
м-р Светлана Матеска-Трпеска


ОПШТИНА СОПИШТЕ Локална самоуправа  ул.2 бр.2, Сопиште 1054, Р. Македонија тел. (02) 27 85 100 факс. (02) 27 85 109 маил: info@opstinasopiste.gov.mk