Годишен извештај за ЗСПИЈК 2019 – Општина Сопиште

Годишен извештај за слободен пристап на информации од јавен карактер – Општина Сопиште

Почитувани,

Врз основа на член 36 од законот за слободен пристап на информации од јавен карактер, во прилог е годишниот извештај за спроведување на ЗСПИЈК во Општина Сопиште.

Со почит

Годишен Извештај ЗСПИЈК 2019