Изградба на пропусти на Брзовечка и Патишка река

Изградба на пропусти на Брзовечка и Патишка река.

ОПШТИНА СОПИШТЕ