Набавено возило за транспорт на деца.

Набавено возило за транспорт на деца.

ОПШТИНА СОПИШТЕ

Возилото за превоз на деца е набавено со апликација до UNDP во соработка со Скопски плански регион