Опремување на новата градинка во Сопиште, Општина Сопиште

Завршни детали пред пуштање во употреба на новата градинка во Сопиште

ОПШТИНА СОПИШТЕ

Асфалтирана улица1 , Ракотинци, Сопиште