Одлуки за зголемување на цена за услуга за собирање на смет од домаќинства

Одлуки за зголемување на цена за услуга за собирање на смет од домаќинства во Општина Сопиште

СЕКОЈ ПОСЛЕДЕН ПЕТОК ВО МЕСЕЦОТ од 9 до 11 АМ

Општина Сопиште донесе одлука од Управен одбор на ЈКП Сопиште и одлука за согласнот на одлуката од управен од Советот на Општина Сопиште. Одлуката е стапена во сила и зголемувањето започнува со наплатата на сметките за месец феврари 2019 год., односно наместо досегашните  230 ден, месечниот износ за услугата за собирање на смет изнесува 250 ден.

Адреса: ул.2 бр. 2 с. Сопиште, Скопје

Телефон: 02/2785-103

Факс: 02/2785-109

Електронска адреса: info@opstinasopiste.gov.mk