Одлуки за зголемување на цена за услуга за собирање на смет од домаќинства

SHARE

Одлуки за зголемување на цена за услуга за собирање на смет од домаќинства во Општина Сопиште

СЕКОЈ ПОСЛЕДЕН ПЕТОК ВО МЕСЕЦОТ од 9 до 11 АМ

Општина Сопиште донесе одлука од Управен одбор на ЈКП Сопиште и одлука за согласнот на одлуката од управен од Советот на Општина Сопиште. Одлуката е стапена во сила и зголемувањето започнува со наплатата на сметките за месец феврари 2019 год., односно наместо досегашните  230 ден, месечниот износ за услугата за собирање на смет изнесува 250 ден.

Адреса: ул.2 бр. 2 с. Сопиште, Скопје

Телефон: 02/2785-103

Факс: 02/2785-109

Електронска адреса: info@opstinasopiste.gov.mk