ДАНОЧНИ ПРИЈАВИ

ОПШТИНА СОПИШТЕ во прилог ви ги доставува даночните пријави за 2019:

Даночна Пријава – за утврдување на данок на имот

Даночна Пријава – за утврдување на данок за наследство и подарок

Даночна Пријава – за утврдување на данок на промет на недвижности


Адреса: Општина Сопиште ул:2 бр:2 1054 Скопје тел:(02)27 85 100 факс(02) 27 85 109