Асфалтиран дел од ул. 4 Сопиште

АСФАЛТИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД УЛИЦА 4, НА ОПШТИНА СОПИШТЕ

Асфалтиран дел од ул. 4 

Неасфалтираниот дел е оставен поради спротивставување на жителите од тој дел.