РАСЧИСТУВАЊЕ ВЕГЕТАЦИЈА НА ЛОК. ПАТ ГОВРЛЕВО

1089
0
SHARE

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ

Расчистување од вегетација и наноси од дождови на локален пат кон с Говрлево

Ангажирани ЈКП Сопиште и сезонски работници од о Сопиште.