Традиционален турнир во мал фудбал Долно Соње 2018

турнир ВО МАЛ ФУДБАЛ

Турнир во мал фудбал во Долно Соње, традиција стара 40 години по повод христијанскиот празник Велигден