ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЈОАНИКИЈ ЗА СВЕТИТЕЛ

ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЈОАНИКИЈ ЗА СВЕТИТЕЛ.

Архимандритот Јоаникиј, локалното население го памети како најобразованиот човек во тоа време во околината, за совет кај него доаѓал многу народи и бил омилен помеѓу луѓето.

Архимандритот Јоаникиј, кој е роден во Охрид, најголемиот дел од својот долг живот го поминал во манастирот Св. Илија во скопското село Ракотинци. Заедно со селаните тој ја обновил црквата посветена на пророкот Св. Илија во Ракотинци и воедно бил заслужен што во рамките на црката било отворено и училиште.

Во текот на својот живот отец Јоаникиј бил високо почитуван од селаните и служел во двете цркви во селото. Покрај духовната заштита, отецот бил познат и со своите лекарски способности, кои ги преточил во својот ракопис “лекаруша” кој престасвува еден вид на прирачник за лекување со билки”.