ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО СОПИШТЕ

832
0
SHARE
Општина Сопиште ја искористи компонентата ЕУ ИПА инвестициски грантови финансирана од страна на ЕУ за изградба на детска градинка во Сопиште.