АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦА 2 ВО ДОЛНО СОЊЕ

956
0
SHARE

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ

Проект за АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦИТЕ ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ

Асфалтиран е крак од улицата 2 во Долно Соње.