АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦА 1 РАКОТИНЦИ

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ

Проект за АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦИТЕ ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ

Асфалтиран е крак од улицата 1 во с. Ракотинци.